Willem Duijnstee

‘Kijk, daar gaat een prachtig pleviertje!’ Willem Duijnstee, commercieel directeur van de grindgroeve Großkünkel in Duitsland, is behalve grindspecialist ook vogelaar. Een vreemde combinatie? Niet als je weet dat grondstoffenwinning en natuurontwikkeling steeds vaker hand in hand gaan. Ook in de Duitse grindgroeve van Großkünkel, vlakbij het riviertje de Rur.

WillemWillem Duijnstee: ‘Sinds de jaren negentig stelt de overheid in Nederland en België veel restricties aan afgravingen. Om ‘gaten in het landschap’ tegen te gaan, worden vrijwel geen concessies meer uitgegeven voor grondstofwinning. Daardoor dreigde de toevoer van grind droog te vallen.’

Großkünkel vond de oplossing: een nieuwe groeve in Duitsland waar zand- en grindwinning wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Willem Duijnstee: ‘Zo snijdt het mes aan twee kanten: we benutten de natuurlijke grondstoffen die dichtbij voorhanden zijn, en tegelijk zorgen we voor de herinrichting en verbetering van het landschap op de rivieroever. Zodra onze winning voltooid is, blijft een schitterend natuurgebied over, groot genoeg om een thuishaven te zijn voor talrijke zeldzame soorten flora en fauna.’

Mooi grind

Waarom is de locatie van de Duitse grindgroeve zo gunstig? Willem Duijnstee: ‘We zitten hier dicht genoeg bij onze afzetmarkt. Zo blijven de transportkosten binnen de perken en kunnen we onze klanten just in time beleveren; daarmee besparen ze op voorraadbeheer en kunnen ze erop vertrouwen dat hun kostbare productielijn geen moment hoeft te wachten op grondstoffen. Bovendien levert deze groeve Rurkies: kiezel van het riviertje de Roer dat bij Roermond de Maas in stroomt. Dit grind is familie van de Maaskiezel: het komt uit hetzelfde gebergte en heeft dezelfde geologische samenstelling en dezelfde kwaliteit’.

Kwaliteitsgrondstof voor kwaliteitsproducten

Die kwaliteit is essentieel voor de afnemers van Großkünkel. Willem Duijnstee: ‘Met het grind en zand van deze groeve kunnen we ons kwalitatief onderscheiden. We gebruiken een zeer moderne installatie die ons in staat stelt om selectief te ontgraven: alleen het beste zand en grind, dat we intensief bewerken. Dat resulteert in een betrouwbaar, hoogwaardig, zeer zuiver en homogeen product dat we nauwkeurig kunnen samenstellen. Een klant die zichtbeton maakt voor gevelplaten of een fabrikant van prefab stalroosters stelt nu eenmaal hoge eisen aan de intrinsieke kwaliteit van het gebruikte zand en grind. Een betonmortelcentrale stelt juist homogeniteit en flexibiliteit in levering op prijs. Wij leveren exact volgens de door onze klanten gewenste specificaties.’

Onderscheidend bij de nieuwe groeve is de sterk geautomatiseerde aanpak. Via pc’s is de hele zand- en grindinstallatie aan te sturen en op afstand te monitoren. De installatie is gebouwd met moderne materialen en zeer onderhoudsvriendelijk. ‘Ook dat betekent dat onze mensen zich bezig kunnen houden met wat echt belangrijk is: ze kunnen zich voor 100% wijden aan de kwaliteit.’

Uitgekiend procédé

De aanpak van Großkünkel bewijst zich als het voordeligste procédé – waarbij het niet alleen gaat om de directe productiekosten, maar ook om de integrale kosten van het complete proces. Snelle en betrouwbare levering, just in time, constante korrelverdeling, nauwkeurig en optimaal samengesteld. Willem Duijnstee: ‘Onze manier van werken spreekt klanten aan. Ze weten wat ze aan ons hebben – sommige bedrijven zijn al meer dan veertig jaar klant van de groeves van Großkünkel. Potentiële klanten nodig ik bijna altijd eerst uit voor een bezoek. Als ze de groeve met eigen ogen gezien hebben, zijn meteen om. Als je ziet hoe wij werken, als je de expertise en inzet van onze vakmensen ervaart en de kwaliteit van de installatie ziet, dan is er meteen vertrouwen.’

Actueel; kuunkelblog

Nieuwe website Großkünkel

Dinsdag 24 augustus 2010Vanaf heden is de website van Großkünkel Rurkies GmbH online. Wij hopen hiermee...
Contact
TELEFOON
+32 (0)89 790 930
EMAIL
info@grosskunkel.de
Großkünkel 7
D-41836Hückelhoven
Duitsland
INFORMATIE
Neem contact op met onze accountmanager